Privacy Verklaring

Caar Fotografie

KvK 74789406

Caar Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens Caar Fotografie van je verzamelt en waarom.

 

Contactgegevens

Caar Fotografie

Francois Haverschmidtlaan 7

3116JJ SCHIEDAM

www.caarfotografie.nl

info@caarfotografie.nl

+31 6 10842172

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Caar Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Caar Fotografie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Caar Fotografie verstrekt. Onder verwerken wordt onder meer verstaan: het verzamelen, raadplegen, opslaan, bewaren en vernietigen van jouw eigen persoonsgegevens. 

 

Caar Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam

– Je adresgegevens

– Je telefoonnummer

– Je e-mailadres

– Je leeftijd

– (een) foto(‘s) van jou

 

Waarom gegevens verwerkt worden door Caar Fotografie

Naam en achternaam worden verwerkt om je met je naam te kunnen aanspreken bij het beantwoorden van je mail of ingevulde contactformulier en voor het hierna vermelde doel.

Adresgegevens worden verwerkt om producten behorend bij de geleverde diensten te kunnen afleveren. 

Telefoongegevens worden verwerkt om telefonisch contact met je op te kunnen nemen, onder meer als telefonisch contact gewenst is gezien de urgentie van het contact (bijvoorbeeld op de dag van de geplande fotosessie). 

Mail kan ook gebruikt worden als communicatiemiddel, waardoor ook deze gegevens verwerkt worden.

Naast bovengenoemde gegevens wordt in het vragenformulier, dat je invult na boeking van de fotosessie, ook gevraagd naar de leeftijd van degenen die op de foto gaan. Dit zodat ik me zo goed mogelijk kan voorbereiden en in kan schatten welke werkwijze het meest passend is.

De verwerking van foto’s is nodig om de overeengekomen dienst(en) en/of producten te kunnen leveren. 

Alle gegevens worden dus door Caar Fotografie gebruikt in het kader van het uitvoeren en leveren van de te leveren dienst(en) en/of product(en) door Caar Fotografie. Zonder deze gegevens kan Caar Fotografie geen dienst(en) en/of product(en) leveren.

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Het is niet de bedoeling van Caar Fotografie om persoonsgegevens te verzamelen van bezoekers van de website van Caar Fotografie die jonger zijn dan 16 jaar. Caar Fotografie kan dat echter niet controleren. Caar Fotografie raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er – zonder mogelijk vereiste ouderlijke toestemming – persoonsgegevens worden verzameld over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Als je van mening bent dat Caar Fotografie ten onrechte zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met Caar Fotografie, zodat die gegevens kunnen worden verwijderd. 

 

Hoe lang Caar Fotografie gegevens bewaart 

Caar Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de overeengekomen dienst(en) en/of product(en) uit te voeren en te leveren.

Persoonsgegevens, welke verkregen worden door invullen van het contactformulier en de vragenlijst, worden opgeslagen in de mailbox van Caar Fotografie. Dit voor de termijn van maximaal 2 jaar, na het beëindigen van de samenwerking.

 

Delen van gegevens

Caar Fotografie deelt geen gegevens met derden, indien dit niet nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Caar Fotografie verstrekt je persoonsgegevens dus alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan het geval zijn bij samenwerking met een andere fotograaf. Met personen of bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Caar Fotografie, zal Caar Fotografie een verwerkersovereenkomst sluiten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caar Fotografie blijft echter zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, de gegevensverwerking te beperken, of jouw persoonsgegevens door Caar Fotografie in een computerbestand naar jou op te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering etc., sturen naar info@caarfotografie.nl. 

Voor vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking door Caar Fotografie, of indien je niet tevreden bent over de wijze waarop Caar Fotografie met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je contact opnemen met Caar Fotografie. Als Caar Fotografie er niet in zou slagen een oplossing te vinden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiligen van gegevens 

Caar Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zit er een sterk wachtwoord op het wifi-netwerk, de computer en mailbox. Tevens maakt Caar Fotografie gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat ingevoerde gegevens op de website beveiligd worden verstuurd en niet voor derden inzichtelijk zijn.

Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@caarfotografie.nl.

 

Cookies en Google Analytics 

Caar Fotografie maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. De technische en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; en controleren bijvoorbeeld of je geen robot bent (Google reCaptcha) en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Caar Fotografie maakt ook gebruik van Google Analytics voor de analyse van bezoek -en klikgedrag op de website van Caar Fotografie en dus wordt er bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken.  Tevens wordt zo bijvoorbeeld het aantal bezoekers zichtbaar. Dit alles om de werking van de website te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd (en dus niet gebruikt om bezoekers te identificeren) en worden niet aan derden verstrekt, maar in eigen beheer gebruikt. Caar Fotografie heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres van de websitebezoeker automatisch wordt geanonimiseerd: de laatste 3 cijfers van het IP-adres worden niet opgeslagen of getoond. De verzamelde data worden bewaard op een beveiligde server van Google, voor de termijn van 26 maanden.

Zie voor het privacybeleid van Google:  https://www.google.com/analytics/.

 

Cookie beleid 

‘viewed_cookie_policy’ 

Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden of je akkoord hebt gegeven voor het cookie beleid op de website van Caar Fotografie (bewaartermijn: 1 jaar).

 

Social Media cookies 

Op de website van Caar Fotografie vindt je links naar Instagram en Pinterest. Caar Fotografie adviseert je ervoor te zorgen dat je het privacybeleid en de instellingen van die social media kanalen doorgenomen hebt en dus weet welke (persoons)gegevens door deze bedrijven worden verwerkt.

error: Content is protected !!